Προσωπικά Ατυχήματα και Υγεία

Ένα ατύχημα ή μια ασθένεια μπορούν να έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και να διαταράξουν τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας, με απρόβλεπτες πολλές φορές συνέπειες.  Η πλέον αποτελεσματική προστασία έρχεται μέσα από τα προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας της MetLife, που σας προσφέρουν κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, δίνοντας έτσι ρεαλιστικές λύσεις στις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας της MetLife προσφέρουν νοσοκομειακή κάλυψη για την οικογένεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  •  Άριστη σχέση κόστους και παροχών
  •  Ποικιλία προγραμμάτων και καλύψεων που προσαρμόζονται στις προσωπικές σας ανάγκες και δυνατότητες
  • Δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρου (εξάμηνο, τρίμηνο, ετήσιο) ώστε να ανταποκρίνεται στον οικονομικό σας προγραμματισμό.
  1. Ασφάλεια Απώλειας Ζωής από Ατύχημα
  2. Ασφάλεια Μόνιμης Ανικανότητας για Εργασία
  3. Παροχές Προστασίας Εισοδήματος
  4. Ασφάλεια Κάλυψης Εξόδων Νοσηλείας από Ασθένεια ή Ατύχημα
  5. Επιδοματικές Παροχές Νοσηλείας

Υποστήριξη στη περίπτωση αναπάντεχων σοβαρών ασθενειών

Σοβαρές ασθένειες

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ