Ασφάλεια Ζωής

Η ασφάλεια Ζωής προσφέρει Ασφαλιστική προστασία με εφάπαξ Κεφάλαιο Κάλυψης για την οικονομική στήριξη της οικογένειας (Δικαιούχοι) σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου από Ασθένεια ή Ατύχημα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ