Επένδυση Αποταμίευση

Το “Multi Global Invest Plan” είναι ένα σύγχρονο αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να συνδυάσετε τη συστηματική μακροχρόνια αποταμίευση με τις δυναμικές αποδόσεις που προσφέρουν τόσο η εγχώρια όσο και οι διεθνείς αγορές.

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο –στα μέτρα των δικών σας οικονομικών δυνατοτήτων– το οποίο συνδέεται με μερίδια (Unit-Linked) ενός ή περισσότερων από τα Εσωτερικά Μεταβλητά Ταμεία:

• Alico Global Concervative Fund

• Alico Global Balanced Fund

• Alico Global Growth

• Alico Global Dynamic Fund

και να αξιοποιήσετε σε μακροχρόνια προοπτική κάθε ευρώ που αποταμιεύετε. Είναι ένα "έξυπνο" επενδυτικό εργαλείο που σας δίνει πρόσβαση στις υπεραξίες που αναπτύσσονται στη διεθνή οικονομία και σας προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ