Έχετε ερώτηση;

MetLife 
 
Λεωφόρος Κέννεντυ 38
Τ.Θ. 21383

1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: +357 22845845

Fax: +357 22845606

Email: contact@metlife.com

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων MetLife Κύπρου

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων για Ασφαλιστικούς Συμβούλους

 

2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

α) Δικαίωματα Υποκειμένων

β) Δικαίωμα Διαγραφής ή 'Δικαίωμα στη Λήθη

γ) Δικαίωμα Εναντίωσης

δ) Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

ε) Δικαίωμα Διόρθωσης

ζ) Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας

 

3) PRIIPS - Packaged Retail Investment and Insurance Products

 

CAPITAL INVEST

α) Capital Invest - Single Premium Basic Global Balanced Fund

β) Capital Invest - Single Premium Basic Global Conservative Fund

γ) Capital Invest - Single Premium Basic Global Dynamic Fund

δ) Capital Invest - Single Premium Basic Global Growth Fund

 

MULTIGLOBAL INVEST BASIC

ε) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Balanced Fund

ζ) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Balanced Fund 1000

η) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Conservative Fund

θ) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Conservative Fund 1000

ι) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Dynamic Fund

κ) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Dynamic Fund 1000

λ) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Growth Fund

μ) Multiglobal Invest - Regular Premium Basic Global Growth Fund 1000

 

MULTIGLOBAL INVEST RIDER

ν) Mutliglobal Invest - Regular Premium Rider Global Balanced Fund

ο) Mutliglobal Invest - Regular Premium Rider Global Conservative Fund

π) Mutliglobal Invest - Regular Premium Rider Global Dynamic Fund

ρ) Mutliglobal Invest - Regular Premium Rider Global Growth Fund