ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Έχετε ερώτηση;

MetLife 
 
Λεωφόρος Κέννεντυ 38
Τ.Θ. 21383

1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: +357 22845845

Fax: +357 22845606

Email: contact@metlife.com

Πρόγραμμα Σοβαρών Ασθενειών EXTRA SECURE

Mε την ταχεία πρόοδο στην ιατρική, οι πιθανότητες επιβίωσης από μια σοβαρή ιατρική κατάσταση είναι πλεόν πολύ υψηλές. Ωστόσο, οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια τέτοια κατάσταση αποτελούν έναν αστάθμητο παράγοντα, αφού το κόστος θεραπείας σε τέτοιες περιπτώσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η πιθανότητα απώλειας οικονομικών εσόδων ή ακόμη και η ανάγκη εγκατάλειψης της εργασίας είναι αρκετά μεγάλη. Tο πρόγραμμα Σοβαρών Ασθενειών EXTRA SECURE της MetLife σας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τις έντονες οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε μια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζωντας την ομαλή διαβίωση της οικογένειας σας και την ηρεμία για τη γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σας.

Περιγραφή Κάλυψης

Ο Ασφαλισμένος παίρνει εφάπαξ το ασφαλισμένο κεφάλαιο, εφόσον βρίσκεται στη ζωή 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία διάγνωσης κάποιας προκαθορισμένης ασθένειας, όπως αυτή αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και εφόσον αυτή η ασθένεια έχει εκδηλωθεί για πρώτη φορά τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου ή τυχόν επαραφοράς σε ισχύ. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον 2η Ιατρική γνωμάτευση σε περίπτωση Σοβαρών Ασθενειών από αναγνωρισμένα Ιατρικά Κέντρα των ΗΠΑ.

Ουσιαστικά Πλεονεκτήματα Προγράμματος

 • Απαλλαγή από τις οικονομικές επιπτώσεις μιας σοβαρής, απρόβλεπτης ασθένειας, αφού προσφέρει προσθετή οικονομική στήριξη.
 • Το εφάπαξ κεφάλαιο παρέχεται ανεξάρτητα από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν σχετίζεται με έξοδα νοσηλείας και δεν προϋποθέτει εισαγωγή σε νοσηλευτήριο.
 • Ο Ασφαλισμένος μπορεί να διαχειριστεί την εφάπαξ αποζημίωση κατά βούληση, χωρίς περιορισμούς και ελέγχους.
 • Προσφέρεται για όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.
 • Παροχή 2ης Ιατρικής γνωμάτευσης με απλές διαδικασίες από κορυφαία ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Ηλικία Εισαγωγής: από 18 ετών μέχρι 64 ετών
 • Ηλικία Λήξης: 65 ετών
 • Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό: €5.000
 • Μέγιστο Ασφαλισμένο Ποσό: €200.000
 • Περίοδος Αναμονής: 90 ημέρες
 • Περίοδος Επιβίωσης: 30 ημέρες

Extra Secure