Απάτη ή Ανήθικη Συμπεριφορά

Δεοντολογία & Απάτη

Γραμμή Βοήθειας

Αναφορά υποψίας απάτης ή ανήθικης συμπεριφοράς

Αυτή η υπηρεσία αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αναφοράς υποψίας απάτης ή ανήθικης συμπεριφοράς. Παρακαλούμε μην συγχέετε την απάτη με μια διαφωνία, έρευνα ή καταγγελία που έχετε υποβάλει ή μπορεί να θέλετε να υποβάλετε.  Εάν έχετ μια γενική απορία ή μια απορία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνει απάτη, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι μέτοχοι ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που αντιλαμβάνονται ή έχουν αποδείξεις για οποιαδήποτε παραβίαση ηθικών πρακτικών όπως υποψία απάτης, ανήθικη συμπεριφορά, οικονομικές και λογιστικές παρατυπίες, ακατάλληλες πρακτικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, υπηρεσίες, επιχειρηματικούς συνεργάτες (μεσίτες κ.λπ.) ή οποιοδήποτε είδος επιχειρηματικής σχέσης, μπορούν να ενημερώσουν τη MetLife μέσω της Γραμμής Βοήθειας της MetLife σε σχέση με θέματα Ηθικής &Απάτης, κάνοντας κλικ εδώ.

Ο σκοπός των καναλιών αυτών είναι να λαμβάνουν αποκλειστικά αναφορές για ανήθικη συμπεριφορά και υποψία απάτης με ασφαλή τρόπο, με ανεξαρτησία και ανώνυμα, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η MetLife απαγορεύει στους εργαζόμενους να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου λόγω του ότι εξέφρασε ανησυχίες σε σχέση με υποψία απάτης ή ανήθικη συμπεριφορά. Η αντίποινα απαγορεύεται σύμφωνα με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής της Εταιρείας.

Όλες οι κλήσεις θα διεκπεραιώνονται με διακριτικό και εμπιστευτικό τρόπο