Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχέδιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η φροντίδα της ομάδας στο επίκεντρο

 

Γιατί ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού;

 • Προάγει τις εργασιακές σχέσεις και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ενισχύει την εικόνα κύρους και αξιοπιστίας της Επιχείρησης
 • Προστασία βιοτικού επιπέδου εργαζομένων και των οικογενειών τους
 • Ενίσχυση εμπιστοσύνης στην εταιρεία
 • Κάλυψη σύγχρονων αβεβαιοτήτων των εργαζόμενων
 • Δημιουργία σύγχρονων πακέτων αμοιβών
 • Δημιουργία σχέσεων ανταπόδοσης
 • Περαιτέρω επιβεβαίωση  του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για τα μακροπρόσθεσμα συμφέροντα των ανθρώπων της
 • Προσέλκυση και συγκράτηση ικανών στελεχών που θα εργασθούν για την επιτυχία της εταιρείας
 • Ενίσχυση του εισοδήματος των ανθρώπων της όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία
 • Αποτελεί σημαντικό κίνητρο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση και διατήρηση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού

Ωφελήματα

Ασφάλεια Ζωής

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από οποιαδήποτε αιτία η Εταιρεία θα καταβάλει στους δικαιούχους το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

από Ασθένεια ή Ατύχημα

Θάνατος από Ατύχημα

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα, η Εταιρεία θα καταβάλει στους δικαιούχους το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών.

Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας για εργασία από Ατύχημα ή Ασθένεια, η Εταιρεία θα καταβάλει στον εργαζόμενο το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών.

Ωφελήματα

Μάθετε περισσότερα για τα ωφελήματα του Σχεδίου

BLOG

BLOG

MetLife Blog

Μάθετε τα νέα μας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας