Skip Navigation

Multi Global Invest

Αποταμίευση. Σιγουριά και ασφάλεια για το μέλλον.
Δουλεύουμε σκληρά, αποκτούμε γνώση, εμπειρία και βιώματα, επιθυμώντας να απολαύσουμε στο μέλλον τους κόπους τόσων ετών.

Δυστυχώς, όμως, η ζωή είναι γεμάτη αναποδιές, ατυχίες, δυσκολίες και ανεξέλεγκτους παράγοντες που ανατρέπουν ή και γκρεμίζουν τα όνειρά μας.

Για αυτό, ανησυχούμε για την εξασφάλιση αυτών που έχουμε κερδίσει! Ανησυχούμε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε όλα όσα είναι σημαντικά για εμάς!

Ανησυχούμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε! Ανησυχούμε, γιατί τα ώριμα χρόνια πρέπει να τα ζήσουμε με αξιοπρέπεια! Αλλάξτε, λοιπόν, τη σκέψη σας, για να αλλάξετε τον κόσμο όλο. Κρατήστε κοντά σας τους κατάλληλους ανθρώπους και δώστε τους χώρο για να σας βοηθήσουν, διασφαλίζοντας καλύτερα το δικό σας μέλλον, αλλά και αυτών που αγαπάτε!

Μέσα από μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, τα έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα στελέχη της MetLife σχεδίασαν το προϊόν “Multi Global Invest”. Το προϊόν αυτό συνδυάζει τη συστηματική και μακροχρόνια αποταμίευση με τις δυναμικές αποδόσεις που προσφέρουν τόσο η εγχώρια όσο και οι διεθνείς αγορές, δημιουργώντας κεφάλαια για διάφορες ανάγκες, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών, η συνταξιοδότηση, οι έκτακτες υποχρεώσεις και τόσες άλλες.

Συνδέεται με μερίδια ενός ή περισσοτέρων από τα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία που οργανώνει και διαχειρίζεται η MetLife:

• Global Concervative Fund
- Χαμηλού Κινδύνου Επενδύσεις

• Global Balanced Fund
- Χαμηλού με Μέτριου Κινδύνου Επενδύσεις

• Global Growth Fund
- Μέτριου με Υψηλού Κινδύνου Επενδύσεις

• Global Dynamic Fund
- Υψηλού Κινδύνου Επενδύσεις

GLOBAL CONSERVATIVE FUND Collapsed Expanded

Το εσωτερικό μεταβλητό αυτό ταμείο επιδιώκει να συνδέσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του

κεφαλαίου με συντηρητικές επενδύσεις, πρωτίστως στις διεθνείς αγορές ομολόγων, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στοχεύοντας κυρίως στην αποκόμιση εισοδήματος.

Κατηγορίες Επένδυσης:

Διεθνή Ομόλογα 65-85%
Διεθνείς Μετοχές 5-25%
Χρηματικά Διαθέσιμα /
Τραπεζικές Καταθέσεις 0-20%

GLOBAL BALANCED FUND Collapsed Expanded

Το εσωτερικό μεταβλητό αυτό ταμείο επιδιώκει να συνδέσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του κεφαλαίου με επενδύσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων και μετοχών, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στοχεύοντας στην ισορροπημένη επίτευξη τόσο υπεραξιών όσο και εισοδήματος.

 

Κατηγορίες Επένδυσης:

Διεθνή Ομόλογα 45-65%
Διεθνείς Μετοχές 25-45%
Χρηματικά Διαθέσιμα /
Τραπεζικές Καταθέσεις 0-20%

GLOBAL GROWTH FUND Collapsed Expanded

Το εσωτερικό μεταβλητό αυτό ταμείο επιδιώκει να συνδέσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του

κεφαλαίου με επενδύσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων και μετοχών, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων,

στοχεύοντας κυρίως στην επίτευξη υπεραξιών και δευτερευόντως στην αποκόμιση εισοδήματος.

 

Κατηγορίες Επένδυσης:

Διεθνή Ομόλογα 25-45%
Διεθνείς Μετοχές 45-65%
Χρηματικά Διαθέσιμα /
Τραπεζικές Καταθέσεις 0-20%

GLOBAL DYNAMIC FUND Collapsed Expanded

Το εσωτερικό μεταβλητό αυτό ταμείο επιδιώκει να συνδέσει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του κεφαλαίου με δυναμικές επενδύσεις πρωτίστως στις διεθνείς αγορές μετοχών, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στοχεύοντας στην επίτευξη υπεραξιών.

 

Κατηγορίες Επένδυσης:

Διεθνή Ομόλογα 5-25%
Διεθνείς Μετοχές 65-85%
Χρηματικά Διαθέσιμα /
Τραπεζικές Καταθέσεις 0-20

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΝΤΟΣ

1) Ισόβια διάρκεια. Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας από 6 μηνών έως 70 ετών.
2) Καταβολή ασφαλίστρων σε τακτά χρονικά διαστήματα με ελάχιστο ασφάλιστρο €35,32 μηνιαίως.
3) Δυνατότητα αύξησης του ασφαλίστρου σε οποιαδήποτε επέτειο πληρωμής.
4) Καταβολή εφάπαξ ποσού από €1.000 και άνω οποτεδήποτε έχετε τη σχετική δυνατότητα.
5) Αλλαγή του κεφαλαίου ασφάλειας ζωής με αύξηση ή και χωρίς αύξηση ασφαλίστρου.
6) Καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου για συμπληρωματικά ωφελήματα όπως:

- Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου
- Θάνατος από Ατύχημα
- Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα
- Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
- Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας

7) Δικαίωμα απόσυρσης χρημάτων από τον λογαριασμό του συμβολαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της μερικής εξαγοράς.
8) Οι διάφορες χρεώσεις του λογαριασμού καλύπτονται με την εξαργύρωση μικρού αριθμού συσσωρευμένων επενδυτικών μονάδων.
9) Παροχή φορολογικών οφελών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τις προσωπικές περιστάσεις του κάθε ασφαλισμένου.

ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

  • Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δενδιασφαλίζουν τις μελλοντικές.
  • Η MetLife θα σας παρέχει έγγραφη αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη του Επενδυτικού σας Λογαριασμού στο πρόγραμμα “Multi Global Invest” σε ετήσια βάση.
  • Τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.